rooi 0  Sinds 2016 is er een nieuw Nationaal Korenfestival

 De organiserende Stichting heeft als doel om het zingen in een koor te bevorderen.

 Zij doet dat door het organiseren van het tweejaarlijks Nationaal Korenfestival Rooi Vol Koren.

 Komende Rooi Vol Koren is op 10 en 11 oktober 2020

Vanaf het uur nul is er een overweldigende belangstelling bij de koren uit de Benelux voor dit festival. De Biënnale is bedoeld als een evenement van verbinding. Geen wedstrijd, maar gewoon een gelegenheid om van elkaars repertoire te genieten en inzichten in de koormuziek te verbreden.

Het landelijke dorp Sint-Oedenrode, ook wel Rooi genoemd, is sinds 2017 deelgemeente van Meierijstad.
In en rond het centrum van ‘Rooi’ wordt er op 17 binnen-  en buitenpodia gezongen door ca. 60 koren. De organisatie ijvert voor diversiteit. Daarom zullen de koren met een bijzonder karakter,  genre of een etnische inslag een grotere kans maken om ingeloot te worden. Kwaliteit is mooi maar niet de eerste voorwaarde. Het gaat tenslotte om het plezier van het samen zingen.

Voor elk genre zijn er mooie, goed uitgeruste podiums.

Er wordt zogezegd gezongen van de Kerk tot in de kroeg. rooi 1
Inschrijven kan via de website https://rooivolkoren.nl
Je vindt de aankondigingen ook op de agenda’s  van KBZON en BALK, op de website van KNZV Limburg en diverse Facebook-pagina's


De laatste ‘Rooi Vol Koren’ in 2018 trok meer dan 10.000 bezoekers.