Mannenkoorfestival 2017

Ter invulling van ons beleidsplan 2016-2018 organiseert het bestuur van KNZV Vereniging Limburg op 14 en 15 oktober 2017 een mannenkorenfestival in Cultureel Centrum “de Haandert” Tegelen.
Voor deelname aan dit unieke festival worden de mannenkoren, lid van KNZV Vereniging Limburg en KNZV Vereniging Brabant-Zeeland, uitgenodigd.
De bedoeling is het festival laagdrempelig te houden. Uw koor kan deelnemen met als doel het koor te presenteren, zijn sterke kanten naar voren te brengen en kennis te laten nemen van andere deelnemend mannenkoren en hun repertoire.

Het motto van dit festival is: “Vergelijken is leren en groeien”.

Nadrukkelijk bieden wij u de mogelijkheid om te experimenteren met nieuw, verrassend, repertoire al dan niet in combinatie met een vorm van choreografie en aangepaste koorkleding.
Het mannenkoor dat het meest aansprekende, originele, of experimentele optreden verzorgt zal uit de handen van een prominente Limburger als blijk van waardering een aanmoedigingsprijs ontvangen.

Dit festival zal verder geen concourselementen bevatten. Uw koor is vrij om met een repertoire, naar eigen keuze, gedurende ca. 20 minuten een optreden te verzorgen, al of niet met gebruikmaking van de aanwezige piano. U bent ook vrij om eigen instrumenten en solisten mee te brengen.

Wij bieden u de mogelijkheid uw koor te laten beoordelen door een deskundige jury om te vernemen op welk niveau uw koor presteert. Dit kan uw koor en muzikale leiding van pas komen als u aansluitend in 2018 zou willen deelnemen aan het dan te organiseren concours. Verplicht is dit niet. Indien uw koor gebruik wil maken van een beoordeling zal het juryrapport in gesloten couvert aan uw dirigent en/of bestuur worden overhandigd.

Voor de deelname wordt aan uw koor door KNZV Vereniging Limburg een certificaat van deelname verstrekt. Deelname aan dit festival is gratis. Reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van uw vereniging. Moet worden. Opgave geschiedt via het aan dit artikel toegevoegde formulier. Wij verzoeken u op dit formulier tevens aan te geven of uw koor een beoordeling wenst van een deskundige jury en/of uw koor wilt deelnemen aan het experimentele optreden.

Ter invulling van ons beleidsplan 2016-2018 organiseert het bestuur van KNZV Vereniging Limburg op 14 en 15 oktober 2017 een mannenkorenfestival in Cultureel Centrum “de Haandert” Tegelen.
Voor deelname aan dit unieke festival worden de mannenkoren, lid van KNZV Vereniging Limburg en KNZV Vereniging Brabant-Zeeland, uitgenodigd.
De bedoeling is het festival laagdrempelig te houden. Uw koor kan deelnemen met als doel het koor te presenteren, zijn sterke kanten naar voren te brengen en kennis te laten nemen van andere deelnemend mannenkoren en hun repertoire.

Het motto van dit festival is: “Vergelijken is leren en groeien”.


Nadrukkelijk bieden wij u de mogelijkheid om te experimenteren met nieuw, verrassend, repertoire al dan niet in combinatie met een vorm van choreografie en aangepaste koorkleding.
Het mannenkoor dat het meest aansprekende, originele, of experimentele optreden verzorgt zal uit de handen van een prominente Limburger als blijk van waardering een aanmoedigingsprijs ontvangen.

Dit festival zal verder geen concourselementen bevatten. Uw koor is vrij om met een repertoire, naar eigen keuze, gedurende ca. 20 minuten een optreden te verzorgen, al of niet met gebruikmaking van de aanwezige piano. U bent ook vrij om eigen instrumenten en solisten mee te brengen.

Wij bieden u de mogelijkheid uw koor te laten beoordelen door een deskundige jury om te vernemen op welk niveau uw koor presteert. Dit kan uw koor en muzikale leiding van pas komen als u aansluitend in 2018 zou willen deelnemen aan het dan te organiseren concours. Verplicht is dit niet. Indien uw koor gebruik wil maken van een beoordeling zal het juryrapport in gesloten couvert aan uw dirigent en/of bestuur worden overhandigd.

Voor de deelname wordt aan uw koor door KNZV Vereniging Limburg een certificaat van deelname verstrekt. Deelname aan dit festival is gratis. Reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van uw vereniging. Moet worden. Opgave geschiedt via het aan dit artikel toegevoegde formulier. Wij verzoeken u op dit formulier tevens aan te geven of uw koor een beoordeling wenst van een deskundige jury en/of uw koor wilt deelnemen aan het experimentele optreden.

Wij hopen op een grote belangstelling van de mannenkoren uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.


docxInschrijfformulier festival 2017482.5 KB