Geen subsidie meer voor stemvorming

Als gevolg van het aflopen van de regeling "motie volkscultuur Limburg" wordt duidelijk dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om financiële steun te krijgen. Daarom is de volgende melding naar de koorbesturen gegaan:

Bij deze delen wij u mede dat het VNK per 1 januari 2016, stilzwijgend, de stimuleringsbijdrage heeft afgeschaft.
Het KNZV was hier niet van op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,
Lenie Berben, secretaris KNZV-Limburg