Nieuwe voorzitter KNZV Nederland

Tijdens de vergadering van de Verenigingsraad en het Algemeen Bestuur op 21 april j.l. is Herman Janssen, voorzitter KNZV Limburg benoemd tot landelijk voorzitter.

Aftredend conform statuten (volledige termijn uitgediend) was Adrie Bout die bedankt werd voor zijn inzet als voorzitter en vice voorzitter, hetgeen vergezeld ging met enkele flessen wijn.

Adrie BoutHerman Jansen

Nieuwe samenstelling van het bestuur

De zoektocht naar een nieuwe secretaris heeft succes gehad. Henk Clevers heeft zich na een korte oriëntatie bereid beschikbaar gesteld als kandidaat. Het bestuur is daarmee verguld en vraagt de vergadering deze kandidaat te benoemen hetgeen bij acclamatie plaats vond.

Van de 3 aftredende bestuursleden waren er 2 herkiesbaar en werden benoemd, n.l. Wim Wittenbernds en Luc Dupuits.

Lambert Joosten heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld. Voorzitter Herman Janssen bedankte Lambert voor zijn unieke inbreng en opvatting over PR. Stimulering van de zangers met name door de digitale nieuwsbrief stond daarbij centraal. Jammer dat er na 1 termijn een einde komt aan deze periode. Het bedankje werd vergezeld door een fles wijn.

Er is nu wel een vacature voor een bestuurslid PR. 

 Bestuurssamenstelling 1  Bestuurssamenstelling 2

Hulde, 3 x een nieuw lid van verdienste

Na 7 jaren secretariaat werkzaamheden is op de voorjaarsvergadering afscheid genomen van Lenie Berben en is zij benoemd tot lid van verdienste vanwege haar bijdrage aan het goed functioneren van het KNZV Limburg bestuur.

Gert Uphoff heeft er voor gezorgd dat het digitale tijdperk ook voor KNZV Limburg werkelijkheid werd door de bouw van websites, het ontwikkelen van KorenOnline om koren te helpen om zelf een website te beheren en het bestuur te adviseren op het gebied van ICT. Meer dan voldoende reden om hem bij zijn afscheid even goed in het zonnetje te zetten. Daarom bedankt Gert!

Onvermoeibaar pleitbezorger van de zang en het stimuleren van initiatieven om tot bijzondere projecten en uitvoeringen te komen. En dat n.n. via Facebook ook aan de hele wereld te laten weten. Zo mag het werk van Piet Besselink worden aangeduid. We hopen dat Piet nog vele jaren in staat en gemotiveerd mag zijn om hiermee door te gaan en willen onze waardering daarvoor tonen met deze benoeming tot lid van verdienste.

 Lid van verdienste 1  Lid van verdienste 2
  Lid van verdienste 3

De voorjaarsvergadering in vogelvlucht

Wat is er aan de orde gekomen op de voorjaarsvergadering van KNZV Limburg:

  • Zie aparte artikeltjes over benoeming tot lid van verdienste

    Lees meer...

Nieuwe Privacy wet

Privacybescherming verplicht vanaf 25 mei 2018
  
Koornetwerk Nederland, de landelijke vocale koepelorganisatie, waarschuwt dat elke organisatie (dus ook jouw koor!) verplicht is om met ingang van 25 mei persoonsgegevens te beschermen, op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Lees meer...

Laatste vergadering Lenie Berben

20180321 Lelie BerbenOnze secretaris Lenie Berben heeft 21 maart voor het laatst

Lees meer...

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020.

Lees meer...